Вівторок, 20.10.2020, 08:36
Приветствую Вас Гость | RSS
Главная | СТАТУТ громадської організації «Спілка кролівників України» - Форум | Регистрация | Вход
Меню сайта
Форма входа
Логін:
Пароль:
Поиск по сайту
Мини-чат
Статистика
Корзина
Ваш кошик порожній
Украинский форум кролтководов
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
 • Сторінка 1 з 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • »
Форум » Клубная деятельность » Клуб кролиководов » СТАТУТ громадської організації «Спілка кролівників України» (обговорюєм примірний статут)
СТАТУТ громадської організації «Спілка кролівників України»
ВолодимирКСДата: Середа, 22.09.2010, 21:53 | Сообщение # 1
Группа: Друзья
Сообщений: 1485
Репутация: 80
Статус: Offline
СТАТУТ громадської організації «Спілка кролівників України»
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Громадська організація «Спілка кролівників України» (далі – ГО СКУ) є добровільним об'єднанням громадян, зацікавлених в розвитку і популяризації кролівництва в Україні.
1.2. Назва організації: Громадська організація «Спілка кролівників України»; скорочене ГО СКУ.
1.3. ГО СКУ має статус громадської організації і поширює свою діяльність на всю територію України.
1.4. ГО СКУ здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законом України «Про об’єднання громадян», іншими актами законодавства України і на підставі даного статуту.
1.5. ГО СКУ є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банках, печатку, бланки, може мати свій штамп, символіку, зареєстровану в установленому порядку.
1.6. ГО СКУ може брати участь у створенні на території іноземних держав міжнародних громадських об'єднань, спілок громадських об'єднань, вступати в міжнародні громадські об'єднання, спілки громадських об'єднань, створені на території іноземних держав. ГО СКУ може підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди і здійснювати іншу діяльність, яка не суперечить законодавству України, у тому числі з міжнародними договорами України.
1.8. Діловодство в ГО СКУ здійснюється відповідно до вимог законодавства. Документація, яка визначається законодавством, здається в відповідні архівні установи.
1.9. Всі засідання колегіальних органів ГО СКУ оформляються протоколами, а ревізії - актами.
1.10. Юридична адреса ГО СКУ: ___________________________________________.
2. МЕТА, ЗАВДАННЯ, ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ГО СКУ
2.1. Метою ГО СКУ є сприяння розвитку кролівництва як перспективної галузі тваринництва в Україні.
2.2. Завданнями ГО СКУ, що випливають з його статутної мети, є: - популяризація кролівництва серед населення України; - сприяння професійному і соціальному розвитку членів ГО СКУ; - координація дослідницької роботи членів ГО СКУ в області кролівництва; - представлення та захист згідно з законодавством прав і законних інтересів членів ГО СКУ в державних, господарських та громадських органах та організаціях; - участь у встановленому порядку у виробленні проектів рішень органів державної влади та управління з питань, що мають відношення до кролівництва; - видання в установленому порядку наукової, навчальної та методичної літератури з кролівництва.
2.3. Предметом діяльності ГО СКУ є практична робота з вирішення статутних завдань для досягнення статутної мети.
2.4. Методи діяльності ГО СКУ:
- консолідація організаційних, інтелектуальних та економічних можливостей членів ГО СКУ для спільного вирішення професійних завдань;
- надання інформаційної підтримки членам ГО СКУ в області кролівництва;
- проведення семінарів, конференцій та інших заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації членів ГО СКУ в області кролівництва;
- створення бази статистичних даних про географію членів ГО СКУ, поголів'я кроликів, яких вони містять;
- створення в установленому порядку кролеферми для забезпечення кролівників України племінним поголів'ям;
- створення в установленому порядку на базі кролеферми ГО СКУ навчального центру для проведення курсового навчання кролівництва;
- пропаганда мети і завдань ГО СКУ.
3. ПРАВА ГО СКУ ГО СКУ має право:
- безперешкодно одержувати і поширювати інформацію, що має відношення до діяльності ГО СКУ; - користуватися державними засобами масової інформації в порядку, встановленому законодавством;
- засновувати власні засоби масової інформації та здійснювати видавничу діяльність у порядку, встановленому законодавством;
- захищати права і законні інтереси, а також представляти законні інтереси своїх членів відповідно до законодавства в державних, господарських та громадських органах та організаціях;
- підтримувати зв'язки з іншими громадськими об'єднаннями, спілками громадських об'єднань;
- розпоряджатися власним майном, включаючи здачу його в оренду;
- створювати в порядку, встановленому законодавством, комерційні організації й (або) брати участь в них для здійснення підприємницької діяльності;
- мати свою символіку, зареєстровану в установленому порядку;
- мати інші права, передбачені законодавством.
4. ЧЛЕНИ ГО СКУ, ЇХ ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ
4.1. Членами ГО СКУ можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, які досягли 18-річного віку, займаються кролівництво або цікавляться їм, що визнають і поділяють мету і завдання ГО СКУ, сприяють їх реалізації.
4.2. Прийом у члени ГО СКУ здійснюється Правлінням за письмовою заявою вступника.
4.3. Члени ГО СКУ сплачують вступні і членські внески, розмір та порядок сплати яких визначаються Правлінням ГО СКУ.
4.4. Членам ГО СКУ може видаватися членський квиток встановленого Правлінням зразка (видається після вступу в ГО СКУ та сплати вступного внеску).
4.5. Члени ГО СКУ мають право:
- брати участь у заходах, що проводяться організацією;
- отримувати будь-яку інформацію, що стосується статутної діяльності ГО СКУ;
- Вносити пропозиції щодо поліпшення статутної діяльності організації.
4.6. Члени ГО СКУ зобов'язані:
- виконувати положення даного статуту;
- пропагувати діяльність ГО СКУ в Україні;
- підтримувати і піднімати авторитет ГО СКУ;
- своєчасно та у встановлений Правлінням термін сплачувати вступні та членські внески.
4.7. Членство в ГО СКУ припиняється у випадках:
- виходу з ГО СКУ за власним бажанням (датою виходу вважається дата подання до Правління ГО СКУ відповідного письмового повідомлення);
- виключення з ГО СКУ рішенням Правління ГО СКУ за: грубе порушення або неодноразові інші порушення положень даного статуту;
- несплату без поважних причин членських внесків за період більше року.
Рішення про виключення може бути оскаржене Конференцією ГО СКУ протягом місяця після прийняття рішення про виключення (скарга подається Ревізорові ГО СКУ, який зобов'язаний передати її на розгляд майбутньої Конференції).
Подача скарги зупиняє виконання прийнятого рішення про його виключення.
5. СТРУКТУРА, ВИЩИЙ І Виборний орган ГО СКУ
5.1. ГО СКУ є цілісною організацією без організаційних структур.
5.2. Вищий орган ГО СКУ - Конференція.
5.3. Конференція ГО СКУ:
- вносить зміни й доповнення до цього статуту;
- визначає основні напрямки діяльності ГО СКУ на майбутній період і тривалу перспективу; - стверджує розроблені Правлінням ГО СКУ плани та звіти про виконання цих планів;
- обирає та може достроково відкликати Голови Правління ГО СКУ, членів Правління та Ревізора ГО СКУ;
- заслуховує звіти Правління та Ревізора ГО СКУ, дає оцінку діяльності даних органів у звітному періоді;
- приймає рішення про ліквідацію або реорганізацію ГО СКУ.
Конференція має право приймати рішення з будь-яким іншим питань статутної діяльності ГО СКУ.
5.4. Конференція вважається правомочною, якщо на ній присутні більше половини обраних делегатів. Рішення приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх делегатів Конференції (якщо інше не обумовлено даними статутом особливо) відкритим голосуванням за принципом один делегат - один голос.


Сріблястий
 
ВолодимирКСДата: Середа, 22.09.2010, 21:54 | Сообщение # 2
Группа: Друзья
Сообщений: 1485
Репутация: 80
Статус: Offline
продовження

Делегати обираються на зборах членів ГО СКУ відповідно до норми представництва, встановленою Правлінням. Порядок обрання делегатів встановлюється Правлінням.
5.5. Конференція об'єднання проводиться в міру необхідності, але не рідше одного разу на три роки. Дата, час початку роботи, порядок денний і місце проведення Конференції визначаються Правлінням ГО СКУ.
Правління зобов'язане також скликати Конференцію ГО СКУ за наявності мотивованого вимоги про це не менше 1 / 3 членів ГО СКУ або Ревізора.
5.6. Повідомлення про проведення Конференції об'єднання повинно бути направлено у вигляді рекомендованого листа або іншим способом, який забезпечує можливість підтвердження факту повідомлення членів ГО СКУ.
Список членів ГО СКУ з їх адресами знаходиться у Голови Правління ГО СКУ.
Повідомлення про проведення Конференції об'єднання повинно бути направлено Правлінням кожному члену ГО СКУ не пізніше 30 днів до дати проведення Конференції.
Повідомлення про скликання Конференції об'єднання повинно містити: дату і час початку роботи, місце проведення засідання, порядок денний, норму представництва і порядок обрання делегатів.
Облік членів ГО СКУ здійснюється в обліковій вигляді. Голова Правління ГО СКУ веде списковий облік членів ГО СКУ за формою, встановленою Правлінням ГО СКУ. Даний список коригується у місячний строк після прийняття рішення про прийом до числа членів ГО СКУ, виключення з числа членів ГО СКУ, після надходження письмового повідомлення про вихід зі складу ГО СКУ.
5.7. Голова та секретар Конференції ГО СКУ обираються на початку роботи Конференції простою більшістю голосів присутніх делегатів.
До функцій Голови Конференції відноситься:
- ведення Конференції;
- контроль за своєчасним і належним оформленням протоколу Конференції об'єднання.
Секретар Конференції об'єднання займається безпосереднім написанням протоколу Конференції на основі конспектування ходу Конференції.
5.8. Керівництво діяльністю ГО СКУ в період між Конференціями здійснюється Правлінням об'єднання.
5.9. Правління ГО СКУ складається з 5 членів ГО СКУ, які обираються Конференцією об'єднання строком на 1 рік.
5.10. Правління приймає рішення на своїх засіданнях. Засідання Правління вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів Правління.
5.11. Засідання Правління проводяться у міру необхідності, але не рідше 1 разу на квартал.
5.12. Кожен член Правління має один голос.
5.13. Рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів Правління, присутніх на засіданні.
5.14. До компетенції Правління ГО СКУ належить:
- організація виконання рішень Конференції ГО СКУ;
- встановлення розмірів та термінів сплати вступних та членських внесків для членів ГО СКУ;
- контроль за діяльністю Голови Правління ГО СКУ;
- залучення у разі необхідності фахівців для аудиторської перевірки фінансової діяльності ГО СКУ;
- підготовка для Конференції об'єднання звіту про свою діяльність;
- прийняття рішень про створення відповідно до законодавства інших юридичних осіб, а також про участь у них;
- прийняття рішення про входження ГО СКУ в інші організації та їх спілки відповідно до п. 1.6 даного статуту;
- прийняття рішень про придбання, розпорядженні і відчуженні майна ГО СКУ;
- затвердження зразків печаток, штампів, бланків , іншої атрибутики, а також символіки ГО СКУ;
- затвердження кошторису доходів і витрат ГО СКУ, штатного розкладу та посадових окладів штатних працівників;
- внесення в даний статут змін і доповнень, пов'язаних зі зміною юридичної адреси ГО СКУ або зумовлених змінами в законодавстві.
Правління ГО СКУ може також розглядати інші питання, не віднесені даними статутом до виключної компетенції Конференції ГО СКУ, а також до компетенції Ревізора ГО СКУ.
5.15. Голова Правління ГО СКУ володіє правами та обов'язками керівника юридичної особи, в тому числі:
- звітує від імені Правління перед Конференцією об'єднання про діяльність Правління у звітному періоді;
- забезпечує виконання рішень Правління ГО СКУ;
- без доручення представляє інтереси ГО СКУ в органах державної влади і управління, у відносинах з іншими юридичними особами;
- видає доручення та відкриває рахунки в банку;
- видає накази і розпорядження, обов'язкові для штатних працівників ГО СКУ;
- приймає і звільняє штатних працівників ГО СКУ;
- організує проведення засідань Правління та головує на цих засіданнях;
- розпоряджається грошовими коштами ГО СКУ в межах сум, встановлених для нього Правлінням ГО СКУ.
Голова Правління ГО СКУ може також розглядати інші питання, не віднесені даними статутом до компетенції колегіальних органів ГО СКУ і Ревізора ГО СКУ.
Голова Правління обирається строком на три роки Конференцією об'єднання і входить до складу Правління.
5.16. При відсутності Голови Правління його функції на період відсутності виконує один із членів Правління за письмовим дорученням Голови Правління.
У разі хвороби або інших причин, що призвели неможливість виконання в подальшому Головою Правління своїх функцій, Правління може прийняти рішення про покладення функцій Голови Правління на одного з членів Правління.
5.17. Контрольно-ревізійним органом ГО СКУ є Ревізор, що обирається Конференцією строком на 3 роки.
Ревізор:
- контролює виконання членами ГО СКУ, Правлінням та керівником ГО СКУ положень даного статуту, рішень Конференції та Правління, вимог законодавства при здійсненні статутної діяльності; - перевіряє організацію діловодства, своєчасність і обгрунтованість відповідей на письмові звернення, що надходять у ГО СКУ;
- ревізує фінансово-господарську діяльність ГО СКУ.
Ревізор проводить перевірки та ревізії в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.
У разі виявлення порушень вимог законодавства та даного статуту Ревізор інформує про це Правління, яка зобов'язана негайно вжити заходів щодо усунення цих порушень.
5.18. Ревізор не може бути обраний до складу Правління ГО СКУ, бути керівником і головним фахівцем заснованих ГО СКУ юридичних осіб.
5.19. Ревізор може брати участь у роботі правління ГО СКУ з правом дорадчого голосу.
5.20. Здійснення перевірок і ревізій здійснюється Ревізором у міру необхідності, але не рідше 1 разу на рік.
5.21. Вимоги Ревізора у зв'язку з його статутною діяльністю обов'язкові для всіх членів ГО СКУ, його посадових осіб та Правління.
5.22. Ревізор підзвітний обрала його Конференції.
6. МАЙНО ГО СКУ
6.1. ГО СКУ може мати у власності будь-яке майно, необхідне для матеріального забезпечення статутної діяльності ГО СКУ, за винятком об'єктів, які згідно із законом можуть перебувати лише у власності держави.
ГО СКУ відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном.
ГО СКУ не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, а також члени ГО СКУ не відповідають за зобов'язаннями ГО СКУ.
6.2. Грошові кошти ГО СКУ формуються з:
- Вступних і членських внесків; - добровільних пожертвувань;
- надходжень від проведення лекцій, виставок, інших заходів, що проводяться у статутних цілях;
- доходів від підприємницької діяльності, яка спрямована на досягнення статутних цілей, відповідає цим цілям і відповідає предмету діяльності ГО СКУ (така діяльність здійснюється за допомогою утворення комерційних організацій та (або) участі в них);
- інших джерел, не заборонених законодавством.
6.3. Розмір вступних та членських внесків може бути переглянутий у будь-який час за рішенням Правління ГО СКУ.
6.4. ГО СКУ спрямовує свої грошові кошти та інше майно лише на виконання статутних завдань.
Грошові кошти ГО СКУ не можуть перерозподілятися між членами ГО СКУ.
7. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ОРГАНІВ ГО СКУ Рішення Правління, Голови Правління ГО СКУ, Ревізора можуть бути оскаржені в місячний термін після їх прийняття Конференції ГО СКУ. При цьому скарга подається Ревізорові, який зобов'язаний передати скаргу майбутньої Конференції ГО СКУ для її розгляду.
Рішення Конференції за скаргою є остаточним.
8. Реорганізація або ліквідація ГО СКУ
8.1. Реорганізація або ліквідація ГО СКУ проводиться відповідно до законодавства України і здійснюється за рішенням Конференції, прийнятого більше 3 / 4 голосів присутніх делегатів.
ГО СКУ може також бути ліквідовано за рішенням Верховного Суду України у випадках і порядку, встановлених законодавством України.
8.2. , Що залишилися після задоволення вимог кредиторів грошові кошти та інше майно ГО СКУ направляються ліквідаційною комісією на статутну мету ГО СКУ.

текст це коза з білоруського статуту


Сріблястий
 
ovcharukДата: Середа, 22.09.2010, 22:29 | Сообщение # 3
Группа: Друзья
Сообщений: 2757
Репутация: 180
Статус: Offline
откуда скатал?:)))))))))))))))))))))

Добавлено (22.09.2010, 21:29)
---------------------------------------------
в общем неплохо, детальней бы изучить и вперед:)))))))))

 
ВолодимирКСДата: Середа, 22.09.2010, 22:37 | Сообщение # 4
Группа: Друзья
Сообщений: 1485
Репутация: 80
Статус: Offline
Всі флуди видалені.

Сріблястий
 
vladimirДата: Четвер, 23.09.2010, 00:18 | Сообщение # 5
Группа: Видалені

С таким походом,вряд ли кто то захочет принимать участие в клубе по интересам.Можете хоть сто раз удалять ненужные вам сообщения,но ваш клуб вряд ли родиться.Вы просто способствуете этому.

Все дружно хлопаем в ладоши и высказываем только положительные эмоции hands

Сообщение отредактировал vladimir - Четвер, 23.09.2010, 00:25
 
Саша_ВознесенскДата: Четвер, 23.09.2010, 00:43 | Сообщение # 6
Группа: Видалені

Quote (ВолодимирКС)
4.1. Членами ГО СКУ можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, які досягли 18-річного віку, займаються кролівництво або цікавляться їм, що визнають і поділяють мету і завдання ГО СКУ, сприяють їх реалізації.

або цікавляться їм,я-бы это убрал .А добавил "займаються породним кролівництво "

Добавлено (22.09.2010, 23:43)
---------------------------------------------

Quote (ВолодимирКС)
Всі флуди видалені.
Володя это и есть обсуждения причем тут флуд
 
ВолодимирКСДата: Четвер, 23.09.2010, 10:09 | Сообщение # 7
Группа: Друзья
Сообщений: 1485
Репутация: 80
Статус: Offline
Саш
Quote (saha48)
або цікавляться їм,я-бы это убрал .А добавил "займаються породним кролівництво "

це обговорення, а попереднє повідомлення флуд.

Я не згоден з вашим трактуванням, ми повинні популяризувати кролівництво, і людина , яка хоче вступити в спілку, і ще чи вже не займається кролівництвом в силу різних обставин не повинна лишитись за межами спілки.

Це стосується і фрази "займаються породним кролівництвом", а ті що не займаються породним їм де діватися?


Сріблястий
 
Саша_ВознесенскДата: Четвер, 23.09.2010, 11:34 | Сообщение # 8
Группа: Видалені

Quote (ВолодимирКС)
Я не згоден з вашим трактуванням, ми повинні популяризувати кролівництво, і людина , яка хоче вступити в спілку, і ще чи вже не займається кролівництвом в силу різних обставин не повинна лишитись за межами спілки. Це стосується і фрази "займаються породним кролівництвом", а ті що не займаються породним їм де діватися?
Вот именно в клубе должны состоять люди которые занимаются разведением кроликов а кто только хочет разводить тот является участником но не членом союза , в просторах интернета сколько есть ЛОХОТРОНА о продаже породных кроликов и не имея породного кроля они будут пихать ДВОРТЕРЬЕРОВ за клубных. возьмём за пример кинологические клубы с дворянинами туда не пускают
 
vladimirДата: Четвер, 23.09.2010, 12:36 | Сообщение # 9
Группа: Видалені

Я так понимаю цель этого клуба-набрать побольше желающих и не важно кого,лишь бы было народу побольше.

Quote (ВолодимирКС)
4. ЧЛЕНИ ГО СКУ, ЇХ ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ
4.1. Членами ГО СКУ можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, які досягли 18-річного віку, займаються кролівництво або цікавляться їм, що визнають і поділяють мету і завдання ГО СКУ, сприяють їх реалізації.
4.2. Прийом у члени ГО СКУ здійснюється Правлінням за письмовою заявою вступника.
4.3. Члени ГО СКУ сплачують вступні і членські внески, розмір та порядок сплати яких визначаються Правлінням ГО СКУ.
4.4. Членам ГО СКУ може видаватися членський квиток встановленого Правлінням зразка (видається після вступу в ГО СКУ та сплати вступного внеску).

А что даст ваш клуб самим членам???Возможность поучаствовать в очередной базарной выставке и в лучшем случае спихнуть своих кроликов,оплатив саму же выставку.

Знаете,создается впечатление,что разговор создания клуба затеян ради самого разговора. biggrin

 
ВолодимирКСДата: Четвер, 23.09.2010, 13:40 | Сообщение # 10
Группа: Друзья
Сообщений: 1485
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (saha48)
породных кроликов и не имея породного кроля они будут пихать ДВОРТЕРЬЕРОВ за клубных.

Саша всі члени спілки, що розводять породисті кролики, будуть зареєстровані в спілці, і кролики, що допущені до племінного розведення мають проходити племінний відбір, і реєстрацію в спілці.

Якщо відкинути тих, що розводить мікси (а це як правило мясники) будуть зменшені грошові надходження. Потрібно виробити золоту середину між грошами і заводчиками. Але це все робити, на мою думку, не через обмеження в членстві, а через племінний відбір, сертифікацію та породні книги.


Сріблястий
 
vladimirДата: Четвер, 23.09.2010, 14:29 | Сообщение # 11
Группа: Видалені

Quote (ВолодимирКС)
Саша всі члени спілки, що розводять породисті кролики, будуть зареєстровані в спілці, і кролики, що допущені до племінного розведення мають проходити племінний відбір, і реєстрацію в спілці.

И что это даст?

 
ВолодимирКСДата: Четвер, 23.09.2010, 22:41 | Сообщение # 12
Группа: Друзья
Сообщений: 1485
Репутация: 80
Статус: Offline
Давайте спочатку по простому, кожен опише цілі та завдання які, на його думку, повинна виконувати спілка.
А тоді все це постараємось внести в статут.


Сріблястий
 
gaisyn-krolikДата: Четвер, 11.11.2010, 12:21 | Сообщение # 13
Группа: Друзья
Сообщений: 999
Репутация: 40
Статус: Offline
Я всіма руками за клуб нераз вже говорив пора свій создавати а не завідувати іншим.
Но в спілці повині входити ті кролиководи які займаються племіною роботою, а не розводять "мусор" як це е в більшості випадків. Для цього повинен бути певний випробний термін перед вступом в клуб, підчас якого буде проводитись моніторінг того господарства . Для моніторинга повинні бути запрошені спеціалісти з країн які мають вже клуб і досвід (бо саред наших я незнаю настьльки компитентних кролиководов----невобіду сказано) Повина бути створена певна матеріальна база (офіс клубу, клітки для виставок, та ін...) для кього мае бути призначені ВСТУПНИЙ І ЩОРІЧНИЙ ВЗНОС. кошти від якого будіть напрввлятись на ці потреби.


Владимир
 
ВолодимирКСДата: Четвер, 11.11.2010, 12:45 | Сообщение # 14
Группа: Друзья
Сообщений: 1485
Репутация: 80
Статус: Offline
Згоден з вами.

Сріблястий
 
andrДата: П`ятниця, 12.11.2010, 09:58 | Сообщение # 15
Группа: Видалені

Доброго дня. Считаю вам не нужно начинать с "глобальных" целей типа офис, мониторинг иностранными спецами. По моему мнению в первую очередь "клуб" должен быть открыт для всех желающих, вы уже многое знаете друг о друге как о кролиководах, и можете гарантировать чистопордность стада, вот допустим эти кролиководы и могут составить первоначальное ядро клуба. Среди членов клуба можно ввести категории, статусы - "заводчик" 1кат. и т.п.. А закрываться от остальных разводящих "мусор" не стоит.
 
Форум » Клубная деятельность » Клуб кролиководов » СТАТУТ громадської організації «Спілка кролівників України» (обговорюєм примірний статут)
 • Сторінка 1 з 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • »
Пошук:
Copyright krol.org.ua ©2010-2020